O kwestii obowiązkowego wystawiania raportów fiskalnych

Często przedsiębiorcy stawiający pierwsze kroki w korzystaniu z urządzeń fiskalnych, zadają pytanie: jakie obowiązki czekają ich z racji wymogu stosowania tych technologii? I pytanie to nie jest bezzasadne, bowiem oprócz rejestrowania transakcji i wystawiania paragonów, podatnicy muszą systematycznie i poprawnie wykonywać jeszcze inne zadania. Do takich z pewnością należy realizacja konkretnych raportów fiskalnych. Co należy wiedzieć o tej kwestii?

Dlaczego podatnicy muszą wystawiać raporty fiskalne?

Ewidencja obrotu to w dużej mierze działania polegające na sporządzaniu, porządkowaniu i przechowywaniu dokumentacji, która poświadcza, że dana działalność jest prowadzona zgodnie z prawem, zaś przedsiębiorca odprowadza należne podatki. Patrząc z tej perspektywy, w zakres wspomnianej dokumentacji możemy włączyć nie tylko paragony ze sprzedaży towarów bądź usług, ale również m.in. kopie tych wydruków, zapisy z książki serwisowej, notatki z reklamacji i zwrotów czy raporty fiskalne. Dziś właśnie przyjrzymy się tym ostatnim.

Zatem raporty, o jakich mowa w dzisiejszym tekście, to wydruki z urządzenia fiskalnego, które dostarczają precyzyjnych informacji odnośnie transakcji zarejestrowanych w konkretnym przedziale czasowym. Informują o osiągniętym obrocie oraz kwocie podatku należnego VAT (z zaznaczeniem poszczególnych stawek podatkowych, transakcji zwolnionych od podatku itd.). Zgodnie z funkcjonującymi przepisami, każdy przedsiębiorca zobligowany do prowadzenia ewidencji ze sprzedaży towarów bądź usług na rzecz klientów indywidualnych, musi realizować dwa typy takich dokumentów – raporty dobowe i miesięczne – wedle ustalonych zasad.

Kilka słów o wykonywaniu raportów dobowych i miesięcznych

W zasadzie już same nazwy dokumentów mówią nieco o tym, czego dotyczą oraz w jaki sposób się je realizuje. Jedne raporty zawierają dokładne dane na temat zarejestrowanych transakcji, uzyskanego obrotu i podatku VAT na przestrzeni konkretnej doby, zaś drugie – w ciągu konkretnego miesiąca. Z tym wiążą się nieco inne zasady wykonywania tych wydruków. Raport dobowy zwykle realizuje się na przy zamknięciu sprzedaży pod koniec danego dnia. Ale nie zawsze. Inną opcją – np. w sytuacji, gdy zapomni się o wydrukowaniu raportu we wspomnianym momencie – jest sporządzenie go nazajutrz. Trzeba jedynie pamiętać, by odbyło się to przed zarejestrowaniem pierwszej transakcji z nową datą, gdyż tylko w takim układzie uniknie się błędu w dokumentacji. Znowu drugi typ raportów można wykonać najpóźniej 25 dnia miesiąca następującego po tym, który ma znaleźć się na wydruku.

Istnieją wyjątkowe okoliczności, pozwalające na zaniechanie realizacji konkretnego wydruku. Jeśli w ciągu danego dnia nie doszło do zarejestrowania ani jednej transakcji, sporządzenie raportu dobowego nie jest obowiązkowe. I analogicznie w drugim przypadku: gdy na przestrzeni okrągłego miesiąca nie było żadnej sprzedaży – nie ma konieczności wykonywania raportu miesięcznego.

One thought on “O kwestii obowiązkowego wystawiania raportów fiskalnych

  1. Jak to dobrze, że mam urządzenie, które samo przypomina o raportach 😀 co prawda może nie często zapominam o nich, ale jednak to spore ułatwienie gdy pracy jest więcej i pewne rzeczy łatwiej wypadają z głowy 😀

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz rozwiązanie *