Czy wiesz, że możesz wynająć kasę fiskalną online?

Jeśli chodzi o urządzenia rejestrujące, które komunikują się przez internet z Centralnym Repozytorium Kas, sprawa wygląda dwojako. Z jednej strony nie ma jeszcze powszechnego wymogu korzystania z tego typu technologii. Z drugiej zaś funkcjonują ważne przepisy, obligujące konkretne branże do stosowania kas fiskalnych online. Jednak bez względu na to, czy chodzi o konieczność, czy zwykłą chęć – uzyskanie takiego urządzenia rejestrującego nie musi się odbywać drogą kupna. Innym, dostępnym rozwiązaniem jest też wynajęcie kasy fiskalnej online. Na czym to polega? I o jakich regulacjach prawnych w kontekście tej możliwości trzeba pamiętać?

Jakie przepisy mówią o wynajmowaniu kasy fiskalnej?

Zwykle poświęca się uwagę takim kwestiom, jak to, kto i kiedy musi rozpocząć pracę z urządzeniem fiskalnym, jakiego typu powinna być użytkowana technologia sprzedaży oraz co grozi za stosowanie jej niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Zasady, które je regulują, wynikają wprost z podstawy prawnej, a konkretnie z treści poszczególnych Rozporządzeń Ministra Finansów i ustaw. To właśnie na nie należy się powoływać oraz w nich sprawdzać informacje, które pozwolą prowadzić ewidencję obrotu zgodnie z przyjętymi regułami. Nie inaczej jest w przypadku mniej oczywistej kwestii, czyli wynajmu urządzenia fiskalnego, który został przewidziany i uwzględniony w możliwościach dostępnych dla przedsiębiorców. Ten aspekt dokładnie opisuje Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 29 kwietnia 2019 roku. Był to pierwszy dokument prawny, który sprecyzował zasady wynajmowania kasy fiskalnej w oparciu o umowę najmu, dzierżawy lub leasingu. Do tej pory jedyną możliwością było wdrożenie zakupionego urządzenia. Nic zatem dziwnego, że temat dotyczący najmu kasy fiskalnej pojawia się nieco rzadziej, choć przecież – jeśli taka opcja jest dozwolona – może interesować niejednego przedsiębiorcę.

Wynajem kasy fiskalnej online – o jakich zasadach i formalnościach trzeba pamiętać?

Jak nietrudno się domyślić, w celu skorzystania z takiego rozwiązania muszą być zrealizowane konkretne warunki. Co to oznacza? Jak wynika z przywołanych przepisów, wynajmowana kasa fiskalna online musi dysponować nową i niezapisaną pamięcią chronioną oraz pamięcią fiskalną. Ponadto, taka możliwość zachodzi tylko w przypadku modeli, które mają ważną homologację, czyli formalną decyzję dopuszczającą dane urządzenie do sprzedaży i użytku (wydawaną przez Główny Urząd Miar).

Regulacje prawne dotyczą więc nie tylko osoby uzyskującej kasę fiskalną online na drodze umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, ale też tej, która przekazuje urządzenie w używanie. Ta druga właśnie, na czas ważności wspomnianej umowy, zobowiązuje się do zapewnienia wymiany pamięci fiskalnej i chronionej w sytuacji, gdy dojdzie do ich uszkodzenia czy po prostu zapełnienia. Natomiast podatnik otrzymujący urządzenie, musi też uzyskać informacje o działalności czy siedzibie podmiotu odpowiedzialnego za serwis lub prowadzącego serwis główny (nazwa, adres). Przedsiębiorca powinien też dostać dokument lub oświadczenie z potwierdzeniem uzyskania kasy fiskalnej online (z datą nabycia i numerem faktury, a w sytuacji braku faktury – z datą nabycia oraz danymi umożliwiającymi zidentyfikowanie dokumentu, który to nabycie potwierdza.

Trzeba wspomnieć o jeszcze jednej kwestii, a mianowicie – o ustawowej uldze. Jak wiadomo, aktualnie obejmuje ona wyłącznie urządzenia rejestrujące, które transmitują niezbędne dane przez internet do Centralnego Repozytorium Kas. Każdy, kto zdecyduje się na wynajem urządzenia fiskalnego musi zdawać sobie sprawę, że akurat w przypadku tej opcji ustawowa ulga nie będzie przysługiwała. Nie ma znaczenia fakt, że chodzi o model online, czy to pierwszy, czy też uzyskiwany w skutek konieczności wymiany starszej technologii sprzedaży na nową (obowiązek ten dotyczy wybranych branż, wskazanych w treści nowelizacji ustawy o VAT). Przedsiębiorca nabywający kasę fiskalną online tą drogą nie otrzyma zwrotu części wydanej kwoty (maksymalnie 700 zł).

One thought on “Czy wiesz, że możesz wynająć kasę fiskalną online?

  1. ja akurat należę do tych, którzy jednak wolą na prostszych zasadach po prostu zakupić urządzenie fiskalne (skoro i tak już występuje konieczność poniesienia takiego kosztu). tym bardziej, że przekonuje mnie możliwość skorzystania z ustawowej ulgi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz rozwiązanie *