Nie rzadziej niż co 2 lata, czyli kilka słów o przeglądach technicznych

Przeglądy techniczne są procedurami, które potwierdzają prawidłowe działanie kasy rejestrującej. Właściciel urządzenia fiskalnego musi zadbać o to, aby wspomniana kontrola odbywała się nie rzadziej niż co 2 lata. Tego wymagają od podatnika funkcjonujące w Polsce przepisy. A w przyszłości może to mieć jeszcze większe znaczenie. Ustawodawca planuje bowiem wprowadzenie kary za brak przeglądu technicznego kasy.

O co chodzi z tymi przeglądami kas?

Kasa fiskalna jest urządzeniem, które służy do rejestrowania obrotu oraz wystawiania paragonów dla klientów. Przy użyciu tej technologii przedsiębiorca może też ustalić podatki należne do zapłaty. W związku z powyższym, niezwykle istotną kwestią jest poprawność działania kasy fiskalnej. Tylko wtedy podatnik zyskuje gwarancję, że urządzenie prawidłowo rejestruje obrót i pozwala na zgodne z przepisami prowadzenie ewidencji. Natomiast potwierdzenie tej poprawności daje właśnie przegląd techniczny kasy fiskalnej, przeprowadzany przez serwisanta z ważnymi uprawnieniami.

Polskie regulacje prawne wymagają od przedsiębiorców, aby zlecali omawianą tu kontrolę swoich urządzeń nie rzadziej niż co 2 lata. Nie jest to więc konkretna data, określona odgórnie w przepisach. Dlatego też spora grupa podatników decyduje się na częstsze zlecanie przeglądów technicznych, np. raz na rok. Dzięki temu zyskują oni wtedy pewność, że kasa rejestrująca funkcjonuje prawidłowo i pozwala na rzetelne prowadzenie ewidencji sprzedaży.

Co jest sprawdzane przez serwisanta?

Przedsiębiorca nie musi oczywiście wiedzieć, na czym konkretnie polega przegląd techniczny jego kasy fiskalnej. Wykonanie tej procedury należy bowiem do obowiązków serwisanta urządzeń rejestrujących. Warto jednak wspomnieć, że podczas przeglądu sprawdzane są m.in. stan plomb, pamięci fiskalnej, obudowy, akumulatora, klawiatury czy wyświetlaczy. Co więcej, serwisant kontroluje czytelność emitowanych dokumentów czy naliczanie podatków należnych do zapłaty. Istotnym elementem przeglądu jest także umieszczenie odpowiedniej adnotacji w książce serwisowej urządzenia. Do tego wpisu należy później dołączyć dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli. Zazwyczaj będzie to faktura VAT, dostarczona przez serwisanta.

Zmiany w przepisach fiskalnych

Dotychczas brak ważnego przeglądu technicznego również oznaczał dotkliwe konsekwencje dla podatnika. Przedsiębiorca mógł np. stracić wtedy ulgę za zakup kasy fiskalnej, przyznawaną przez ustawodawcę. Co więcej, w takich okolicznościach urzędnicy skarbowi często mieli podstawy do podważenia prawidłowości prowadzonej ewidencji. A w niedalekiej przyszłości konsekwencje wynikające z niedopilnowania obowiązków mogą być jeszcze bardziej dotkliwe…

Projekt nowelizacji ustawy VAT zakłada, że za brak ważnego przeglądu kasy na podatnika będzie nakładana kara finansowa. Grzywna ma wynosić 500 zł, a za wydanie decyzji w jej sprawie ma być odpowiedzialny naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego. Następnie przedsiębiorca będzie musiał zapłacić karę w terminie 14 dni (licząc od dnia doręczenia) – w formie przelewu, na konto wskazane przez US.

One thought on “Nie rzadziej niż co 2 lata, czyli kilka słów o przeglądach technicznych

  1. czyli jeszcze samo przekroczenie terminu nie uruchamia automatycznie kary, tylko gdy zostanie zweryfikowany brak aktualnego przegladu, to wtedy? pytam na wszelki wypadek, bo na razie mi sie nie zdarzylo ale rozne sytuacje bywaja prawda…….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz rozwiązanie *